Kunst en Kunstbedrijf, Nederland 1914-1940

C.H.A. Broos, C. Blotkamp, M. Boot (eds.)


     
Author:
Title:Kunst en Kunstbedrijf, Nederland 1914-1940
Place:Haarlem
Publisher:Fibula-Van Dishoeck
Year:1978
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 28
Pages:259
ISBN:9022844315
Index:no
Bibliography:no

Articles

vii  Carel Blotkamp, Marjan Boot, Kees Broos, Voorwoord
1  Kees van Wijk, Internationale Revue i 10
55  Debora J. Meijers, De democratisering van schoonheid, Plannen voor museumvernieuwingen in Nederland 1918-1921
105  J.J. Heij, Kritiek bekritiseerd, Kunstenaars contra critici, 1919-1932
127  Ben Rebel, De volkswoningbouw van J.J.P. Oud
169  Hans Mulder, De politieke spotprent tussen de beide wereldoorlogen
209  Mark Adang, 'Breng me in uw huis, laat me uw woonkamer zien en ik zal zeggen wie gij zijt!', Het denken over kitsch en smaakopvoeding in Nederland