Geschrift en getal, Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800

Simon Hart


     
Author:
Title:Geschrift en getal, Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800
Place:Dordrecht
Publisher:Historische Vereniging Holland
Year:1976
Pages:xiv, 374
ISBN:9025703178
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, Hilversum, 1987
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering, A Corpus of Rembrandt Paintings, , 1982-
Andrew Pettegree, Emden and the Dutch revolt, Oxford, New York, 1992
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
E. Haverkamp-Begemann, Rembrandt, the Nightwatch, Princeton, N.J., 1982
John Michael Montias, Artists and artisans in Delft, Princeton, N.J., 1982
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972