Het Oost-Indisch avontuur, Duitsers in dienst van de VOC

Roelof van Gelder


     
Author:
Title:Het Oost-Indisch avontuur, Duitsers in dienst van de VOC
Place:Nijmegen
Publisher:SUN
Year:1997
Pages:335
ISBN:9061684927
Index:yes
Bibliography:yes
Own

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
P.H. van der Brug, Malaria en malaise, Amsterdam, 1994
G.J. Schutte, De Nederlandse patriotten en de koloniën, Groningen, 1974
J.R. Bruijn, F.S. Gaastra and I. Schöffer (eds.), with assistance of E.S. van Eyck van Heslinga, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, The Hague, 1979-1987
J. van Goor, Jan Kompenie as schoolmaster, Groningen, 1978
Lodewijk Wagenaar, Galle, VOC-vestiging in Ceylon, Amsterdam, 1994
Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia, Madison, Wis., 1983
Willem Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië, Amsterdam, 1944
Ingrid G. Dillo, De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795, Amsterdam, 1992
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
J.R. Bruijn, Varend verleden, Amsterdam, 1998
Frank Lequin, Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen, Leiden, 1982
Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, Hilversum, 1987
Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen, 1982
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Roelof van Gelder, Naporra's omweg, Amsterdam, 2003