Onder regenten, De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780

L. Kooijmans


     
Author:
Title:Onder regenten, De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780
Place:Amsterdam
Publisher:Bataafsche Leeuw
Year:1985
Pages:390
ISBN:9067070920
Index:yes

Books that cite this book also cite

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
M. van der Bijl, Idee en interest, Groningen, 1981
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Maarten Prak, Gezeten burgers, Amsterdam, 1985
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, Hilversum, 1990
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch economy in the Golden Age, Amsterdam, 1993
Rudolf Dekker, Holland in beroering, Baarn, 1982
Clé Lesger en Leo Noordegraaf (eds.), Ondernemers & bestuurders, Amsterdam, 1999
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957