Overleven na de dood, Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw

Ariadne Schmidt


     
Author:
Title:Overleven na de dood, Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw
Place:Amsterdam
Publisher:Bert Bakker
Year:2001
Pages:332
ISBN:903512362X
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen, 1982
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, Hilversum, 1987
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur, Nijmegen, 1997
Gabriƫlle Dorren, Eenheid en verscheidenheid, Amsterdam, 2001
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland, Amsterdam, 1998
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989