Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century

Violet Barbour


     
Author:
Title:Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century
Place:Baltimore
Publisher:Johns Hopkins Press
Year:1950
Pages:

Books that cite this book also cite

Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade 1600-1815, Cambridge and New York, 1990
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
Clé Lesger, Huur en conjunctuur, Amsterdam, 1986