The paintings of Lucas van Leyden, A new appraisal, with catalogue raisonné

Elise Lawton Smith


     
Author:
Title:The paintings of Lucas van Leyden, A new appraisal, with catalogue raisonné
Place:Columbia
Publisher:University of Missouri Press
Year:1992
Pages:xvi, 386
ISBN:082620824X
Index:yes
Bibliography:yes
Related persons: Lucas van Leyden

Books that cite this book also cite

Peter Hecht, De Hollandse fijn schilders., Amsterdam-Maarssen/'s-Gravenhage, 1989
J.A. Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht, 1968
Marcel Georges Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, The Netherlands, 1993
Seymour Slive, Rembrandt and his critics, 1630-1730., Hague, 1953
E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, Zwolle, 1986
Ellen S. Jacobowitz, Stephanie Loeb Stepanek, The prints of Lucas van Leyden & his contemporaries, Washington [D.C.], 1983
Neil MacLaren, revised and expanded by Christopher Brown, The Dutch school, 1600-1900, London, 1991
Eric J. Sluijter, De lof der schilderkunst, Hilversum, 1993
Ger Luijten and Ariane van Suchtelen, Reinier Baarsen, Wouter Kloek, Marijn Schapelhouman (editors), Dawn of the Golden Age, Amsterdam - Zwolle, 1993
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam, Roosendaal, 1949-
H. Perry Chapman, Rembrandt's Self-Portraits, Princeton, NJ, 1990
H.U. Beck, Jan van Goyen, 1596-1656, Amsterdam, 1972
Walter L. Strauss and Marjon van der Meulen with the assistence of S.A.C. Dudok van Heel and P.J.M. de Baar, The Rembrandt Documents, New York, 1979
Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn, 1980
Hessel Miedema, Kunst, kunstenaar en kunstwerk bij Karel van Mander, Alphen aan de Rijn, 1981
Karel van Mander (uitgegeven door Hessel Miedema), Den grondt der edel vry schilder-const, Utrecht, 1973
Karel van Mander (edited by Hessel Miedema), The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, Doornspijk, 1994-1999
Svetlana Alpers, Rembrandt's Enterprise, London, 1988
Peter Marijnissen, Wim de Paus, Peter Schoon, George Schweitzer (redactie), De Zichtbaere Werelt, Zwolle, 1992