De cirkel doorbroken, Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek

Maurits Ebben en Pieter Wagenaar (eds.)


     
Author:
Title:De cirkel doorbroken, Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek
Place:Leiden
Publisher:Instituut voor Geschiedenis
Year:2006
Series:Leidse historische studies, Nr. 10
Pages:255
ISBN:9075301138
Index:no
Bibliography:no

Articles

5  H.W. van den Doel, Woord vooraf
7  Maurits A. Ebben en Pieter Wagenaar, De cirkel doorbroken, Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen
11  , Curriculum Vitae Simon Groenveld (Amsterdam 1941)
13  , Het bestuur van de Republiek
15  Geert Janssen, De stoet van de stadhouder, Over de politieke boodschap van funeraire symboliek
27  Eric Ketelaar, Regentenrekeningen en regentenportretten, Archivalia op en achter regentenstukken in Amsterdam en Haarlem
42  Rudi van Maanen, Een Hollands besogne in Leidse bronnen, De commissie voor de kerkelijke zaken van de Staten van Holland
56  Arjan van 't Riet, Sij wilden gereddet sijn, maer sij wilden wel meester blijven, De ambachtsheer Cornelis van Aerssen en de redding van Ter Aar
71  Pieter Wagenaar en Otto van der Meij, Johan van Banchem en de zedenwetshandhaving, De morele dilemma's van een zeventiende-eeuwse baljuw
85  , De Republiek en het buitenland
87  Maurits A. Ebben, Een simpel tractaet van commercie ende marine, sonder obligatie tot eenige defensie, Spaans-Nederlandse betrekkingen rond 1660
101  Femme S. Gaastra, De Amfioen Sociëteit, Een geprivilegieerde handelsmaatschappij onder de vleugels van de VOC, 1745-1794
116  Henk den Heijer, Troebelen op de Kust, Leven en werken van Willem de la Palma in West-Afrika, 1683-1705
131  Jaap Jacobs, Soldaten van de Compagnie: het militair personeel van de West-Indische Compagnie in Nieuw-Nederland
147  Gijs Rommelse, Ondertusschen continueeren de caepers in hare roverijen, De Republiek, Duinkerken en de dynamiek van de internationale kaapvaart, 1658-1662
163  , De Republiek en religie
165  Jan A.F. de Jongste, Politieke elite en kerkelijke ambtsdragers in enkele Hollandse steden, 1650-1672
181  Yme Kuiper, Menisten in 't geweer, Een schets van de doopsgezinde elite van Harlingen in de Patriottentijd
195  Huib Leeuwenberg, Een reis naar Rome in 1638
215  Arjan Nobel en Otto van der Meij, De luijden sijn daer seer begeerich na, De veiling van de bibliotheek van André Rivet in 1657
239  Jean Streng, Politiek, patronage en patriottisme: Overijsselse predikanten in de tijd van de Republiek