In helder licht, Abraham en Jacob van Strij - Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800

Charles Dumas (redactie)


     
Author:
Title:In helder licht, Abraham en Jacob van Strij - Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800
Place:Zwolle
Publisher:Waanders Uitgevers
Year:2000
Pages:271
ISBN:9040094454
Index:yes
Bibliography:yes
Related persons: Abraham van Strij
Jacob van Strij

Catalogue to the exhibition In helder licht - Abraham en Jacob van Strij
Own

Articles

7  Dorothee Cannegieter, Jacob M. de Groot, Ten geleide
9  Floor de Graaf, De levens van Abraham en Jacob van Strij
25  Jacob M. de Groot, Traditie en vernieuwing in de kunst van Abraham en Jacob van Strij
45  Charles Dumas, De decoratieve schilderkunst van Abraham en Jacob van Strij
101  Eric Jan Sluijter, In wedijver met de Gouden Eeuw: de gebroeders Van Strij en hun illustere voorgangers
139  R.J.A. te Rijdt, De tekeningen van Abraham en Jacob van Strij
195  Charles Dumas, De ateliernalatenschap van Abraham van Strij
203  E. Caljé-van den Berg, Een schetsboek van Abraham van Strij
213  Paul Knolle en Ton Geerts, 'Oeffenschool dier schoone kunst': Abraham en Jacob van Strij in het tekengenootschap Pictura
222  Samengesteld door Floor de Graaf en Charles Dumas, Leven en werk van Abraham en Jacob van Strij in kaart gebracht


This book is cited in

Walter Liedtke, Dutch paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York, New Haven, 2007
Luuk Pijl, Van Cuyp tot Rembrandt, Gent, 2005
Walter Liedtke with Michiel C. Plomp and Axel Rüger, Vermeer and the Delft School, New Haven and London, 2001
C. Willemijn Fock, Titus Eliëns, Eloy F. Koldeweij en Jet Pijzel-Dommisse, Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle, 2001
Arthur K. Wheelock Jr. (ed.), Aelbert Cuyp, Washington, 2001