bookseries Hollandse studiën

Hollandse studiën

ISSN 0929-9718


17.    H.A. Diederiks, D.J. Noordam en H.D. Tjalsma (eds.)
Armoede en sociale spanning, Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw
[Dordrecht]; Hilversum, 1985
 
18.    Dirk Jaap Noordam
Leven in Maasland, Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
Hilversum, 1986
 
19.    P.A. Henderikx
De beneden-delta van Rijn en Maas, Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000
[Dordrecht]; Hilversum, 1987
 
20.    P.J. Margry, P. Ratsma en B.M.J. Speet
Stadsplattegronden, Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek
Hilversum, 1987
 
23.    R.G. Fuks-Mansfeld
De Sefardim in Amsterdam tot 1795, Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad
[Dordrecht]; Hilversum, 1989
 
24.    W.C.M. Wüstefeld
De boeken van de Grote of Sint Bavokerk, Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem
[Dordrecht]; Hilversum, 1989
 
25.    Johannes Gijsbertus Maria Sanders
Waterland als woestijn, Geschiedenis van het Kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595
Hilversum, 1990
 
28.    Franciscus Antonius Groot
Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters, Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
Hilversum, 1992
 
30.    A. van Braam
Zaandam in de middeleeuwen
[Haarlem]; Hilversum, 1993
 
31.    Gerardus Petrus Maria Pot
Arm Leiden, Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854
Hilversum, 1994
 
32.    Paul Knevel
Burgers in het geweer, de schutterijen in Holland, 1550-1700
Hilversum, 1994
 
33.    Marika Keblusek
Boeken in de hofstad, Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw
Hilversum, 1997
 
35.    J.W.J. Burgers
De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs, Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw)
Hilversum, 1999
 
36.    Mario Damen
De staat van dienst, De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482)
Haarlem; Hilversum, 2000
 
37.    Sandra Langereis
Geschiedenis als ambacht, Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius
Haarlem, 2001
 
38.    Marie-Charlotte Le Bailly
Recht voor de Raad, rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw
Hilversum, 2001
 
41.    Corien Glaudemans
Om die wrake wille, Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland
Hilversum, 2004