bookseries ╗ Leids Kunsthistorisch Jaarboek

Leids Kunsthistorisch Jaarboek

1.   
Rudolf II and his court
Delft, 1982
 
2.   
Art in Denmark, 1600-1650
Delft, 1984
 
3.   
Bouwen in Nederland, Vijentwintig opstellen over nederlandse architectuur opgedragen aan Prof. Ir. J.J. Terwen
Delft, 1985
 
5/6.    Anton W.A. Boschloo, Elwin J. Hendrikse, Laetitia C. Smit, Gert Jan van der Sman (eds.)
Academies of Art, Between renaissance and romanticism
's-Gravenhage, 1989
 
7.    M.H. W├╝rzner, Antoine Bodar, Nico J. Brederoo, Marijke van der Meij-Tolsma, P.F. Schmitz, Willemijn Stokvis, Kitty Zijlmans (eds.)
Aspecten van het interbellum, Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen
's-Gravenhage, 1990
 
8.    H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.)
Nederlandse portretten, Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
's-Gravenhage, 1990
 
9.   
Het Leidse Prentenkabinet, De geschiedenis van de verzamelingen
Leiden, 1994
 
10.    J.F. Heijbroek (eind-redacteur)
Voor Nederland bewaard, de verzamelingen van het koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum
Baarn, 1995
 
11.    Erma Hermens (ed.)
Looking through paintings, The study of painting techniques and materials in support of art historical research
Baarn, London, 1998
 
12.    Nelke Bartelings, Anton W.A. Boschloo, Bram de Klerck, Hans Rooseboom (eds.)
Beelden in veelvoud, De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie
Leiden, 2002
 
13.    Juliette Roding, Eric Jan Sluijter, Bart Westerweel, Marijke van der Meij-Tolsma, Eric Domela Nieuwenhuis (ed.)
Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800
Leiden, 2003
 
14.    Reinier Baarsen, Titus M. Eli├źns, Bram de Klerck, Eloy Koldeweij, Annemiek Ouwerkerk (eds.)
Het Nederlandse binnenhuis gaat zich te buiten, Internationale invloeden op de Nederlandse wooncultuur
Leiden, 2007