Rubens-tentoonstelling

August 1933 - September 1933 Kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam