Gerbrand van den Eeckhout
Daniel proving Susanna's innocence