Jan Steen (1626 - 1679)

Dutch painterArticles on Jan Steen
Jane Shoaf Turner, Another Secure Preparatory Drawing by Jan Steen, in Master Drawings, 47, 2009 pp. 433-436
 
Henk van Nierop, Over iconen van de Gouden Eeuw, Overwegingen bij een schilderij van Jan Steen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 286-293  read online
 
Els Kloek, De burgemeester van Delft, het meisje en de bedelaars: Een nieuwe poging tot identificatie van het schilderij van Jan Steen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 294-311  read online
 
Eric Jan Sluijter, Jan Steen en de milddadigheid van de Delftse burger, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 312-330  read online
 
Frans Grijzenhout, Niek van Sas, Feit en fictie bij Jan Steen: De burger van Delft opnieuw bezien, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 331-346  read online
 
Eric Jan Sluijter, De "Burger van Delft": een verklarende hypothese, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 348-352  read online
 
Els Kloek, Dupliek: Een geduldig schilderij, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 353-358  read online
 
Annette de Vries, De boedelinventaris van Arent van Oostwaert alias de bakker van Jan Steen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 55, 2007 pp. 218-241  read online
 
David de Witt, Aert de Gelder, Jan Steen, and Houbrakens Perfect Picture, in , Rembrandt and Dutch History Painting in the 17th Century, Tokyo, 2003, pp 85-93
 
Pierre Vinken, Een embleem van Coornhert als bron voor Jan Steens zogenaamde Burgemeester van Delft, in Oud Holland, 112, 1998 pp. 253-258  read online
 
Lyckle de Vries, Jan Steens Biblia, in Oud Holland, 111, 1997 pp. 19-21  read online
 
Mariët Westermann, Jan Steen, Frans Hals, and the edges of portraiture, in Reindert Falkenburg, Jan de Jong, Herman Roodenburg, Frits Scholten (eds.), Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst, 1550-1750/Image and Self-Image in Netherlandish Art, 1550-1750, Zwolle, 1995, pp 299-331
 
H. Perry Chapman, Jan Steen as family man, Self-portrayal as an experiental mode of painting, in Reindert Falkenburg, Jan de Jong, Herman Roodenburg, Frits Scholten (eds.), Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst, 1550-1750/Image and Self-Image in Netherlandish Art, 1550-1750, Zwolle, 1995, pp 369-393
 
H. Perry Chapman, Persona and Myth in Houbraken's Life of Jan Steen, in Art Bulletin, 75, 1993 pp. 135-150
 
H. Perry Chapman, Jan Steen's household revisited, in Simiolus, 20, 1990/1991 pp. 183-196
 
H.L.M. Defoer, "Ex Morte levamen", een ongelijk paar door Jan Steen, in Antiek, 15, 1980-1981 pp. 262
 
Lyckle de Vries, Achttiende- en negentiende-eeuwse auteurs over Jan Steen, in Oud Holland, 87, 1973 pp. 227-239
 
Wolfgang Stechow, Jan Steen's Representations of the Marriage in Cana, in Drs. L.D. Couprie, Dr. H.W. van Os, Drs. E.R.M. Taverne en Drs. L. de Vries (eds.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1972, Bussum, 1972, pp 73-83
 
Axel von Criegern, Abfahrt von einem Wirtshaus, Ikonographisch Studie zu einem Thema von Jan Steen, in Oud Holland, 86, 1971 pp. 9-31
 
W. Martin, Vraagstukken betreffende Jan Steen, in Oud Holland, 62, 1947 pp. 93-102
 
J.Q. van Regteren Altena, Hoe teekende Jan Steen?, in Oud Holland, 60, 1943 pp. 97-117
 
J.B.F. van Gils, Jan Steen in den schouwburg, in Oud Holland, 59, 1942 pp. 57-63
 
Bern. Alfrink, Rafaël, niet Daniël bij Jan Steen, in Oud Holland, 59, 1942 pp. 127-128
 
J.B.F. van Gils, Toch Daniël, niet Rafaël, bij Jan Steen, in Oud Holland, 59, 1942 pp. 184-186
 
J.B.F. van Gils, Theseus bij de Acheloüs van Jan Steen, in Oud Holland, 57, 1940 pp. 145-148
 
J.B.F. van Gils, Het Gebed voor den Maaltijd door Jan Steen, in Oud Holland, 57, 1940 pp. 192
 
Dr. A. Welcker, Jan Steen's Simson en Delila, Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het schilderij en tot Steen's teekenkunst?, in Oud Holland, 54, 1937 pp. 254-262
 
Dr. J.B.F. van Gils, Jan Steen en de Rederijkers, in Oud Holland, 52, 1935 pp. 130-133
 
W.J.J.C. Bijleveld, Het Tuinfeest van Jan Steen, 1677, in Oud Holland, 43, 1926 pp. 132-135
 
J.G. van Gelder, Een vroeg werk van Jan Steen, in Oud Holland, 43, 1926 pp. 203-210
 
A. Bredius, Een Jan Steen van 1646?, in Oud Holland, 43, 1926 pp. 267-268
 
Dr. J.B.F. van Gils, Een detail op de Doktersschilderijen van Jan Steen, in Oud Holland, 38, 1920 pp. 200-201
 

Articles with substantial mentioning of Jan Steen
Katja Kleinert und Maria Reimelt, Ein komplexer Malprozeß mit ikonographischen Konsequenzen. Zur Bildgenese des Werkes "Wie die Alten sungen, zwitschern auch die Jungen" von Jan Steen in der Gemäldegalerie Berlin, in Herausgegeben von den Staatlichen Museen zu Berlin, Jahrbuch der Berliner Museen, Berlin, 2008, pp 79-105
 
Martina Sitt, Verdichtete Eigenschaften, Zu den Charakteristika der Genreportraits von Frans Hals, in Pieter Biesboer und Martina Sitt (Hg.), Von Frans Hals bis Jan Steen, Stuttgart, 2004, pp 33-41
 

Born:   1626
   Leiden
Died:   1679
   Leiden
ULAN:   500115664
RKD:   74809
VIAF:   15041897