Emanuel de Witte (c. 1616 - 1692)

Dutch perspective painter

Overview | Works (39)
     

Books on Emanuel de Witte
Books with substantial mentioning of Emanuel de Witte
George S. Keyes, Susan Donahue Kuretsky, Axel Rüger, and Arthur K. Wheelock, Jr.
Masters of Dutch Painting, The Detroit Institute of Arts
Detroit - London, 2004
Ivan Gaskell
Seventeenth century Dutch and Flemish painting, The Thyssen-Bornemisza collection
London, 1990
Books with an entry on Emanuel de Witte
Catalogues with an entry on Emanuel de Witte
C. Willemijn Fock, Titus Eliëns, Eloy F. Koldeweij en Jet Pijzel-Dommisse
Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900
Zwolle, 2001
R.E.O. Ekkart
Nederlandse portretten uit de 17e eeuw/Dutch portraits from the seventeenth century, Eigen collectie/Own collection
Rotterdam, 1995
Staatliche Museen zu Berlin--Preußischer Kulturbesitz
Dokumentation der Verluste, Band I - Gemäldegalerie
Berlin, 1995
Articles on Emanuel de Witte
Angela Vanhaelen, Iconclasm and the Creation of Images in Emanuel de Witte's Old Church in Amsterdam, in Art Bulletin, 87, 2005 pp. 249-264
Yosef Kaplan, For Whom did Emanuel de Witte Paint his Three Pictures of the Sephardic Synagogue in Amsterdam?, in Studia Rosenthaliana, 32, 1998 pp. 133-154
H. de Lussanet de la Sabloniere, Het interieur van de clavecimbel spelende vrouw van Emanuel de Witte, in Kunstschrift, 41, 1997 pp. 8-9
Arthur K. Wheelock Jr., Gerard Houckgeest and Emanuel de Witte: Architectural Painting in Delft around 1650, in Simiolus, 8, 1975/76 pp. 167-185  read online
J. Belonje, Nogmaals Emanuel de Witte, in Oud Holland, 64, 1949 pp. 109-110
Articles with substantial mentioning of Emanuel de Witte
P. Haverkorn van Rijsewijk, Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wonende buiten Rotterdam, uit het archief te Rotterdam, in Oud Holland, 8, 1890 pp. 203-214
Born:   c. 1616
   Alkmaar, Netherlands
Died:   1692
   Amsterdam, Netherlands
ULAN:   500025645
VIAF:   69722781
Follow this person

Receive a notification when this person is updated.