Johannes Vermeer (1632 - 1675)

Dutch painterArticles on Johannes Vermeer
Edwin Buijsen, Vermeer's Early Career, in Edwin Buijsen, The Young Vermeer, The Hague; Zwolle, 2010, pp 17-46
 
Edwin Buijsen, The Rediscovery of the 'Young Vermeer', in Edwin Buijsen, The Young Vermeer, The Hague; Zwolle, 2010, pp 53-66
 
Geerte Broersma, Vermeer, Vermeer and Vermeer, in Edwin Buijsen, The Young Vermeer, The Hague; Zwolle, 2010, pp 73-75
 
León Krempel, Allegorische Tronie-Paare bei Johannes Vermeer, in Dagmar Hirschfelder, León Krempel (eds.), Tronies, Berlin, 2014, pp 97-112
 
Esmée Quodbach, Collecting Vermeer, 1887-1919, in Esmée Quodbach (ed.), Holland's Golden Age in America, University Park, Pennsylvania, 2014, pp 94-107
 
Monika Löscher, Die Malkunst von Vermeer als Bestandteil des Czernin'schen Familienfideikommiss', in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 55-74
 
Susanne Hehenberger, Die Malkunst im Fokus des Kunsthandels, Verkaufsbemühungen, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten seit den 1920er Jahren, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 75-104
 
Susanne Hehenberger, Der Verkauf der Malkunst, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 105-164
 
Monika Löscher, Die Malkunst nach 1945, Rückforderungen und Rückstellungsverfahren, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 165-202
 
Karl Schütz, Von Pieter de Hooch zu Johannes Vermeer, Zur Beurteilung der Malkunst im 19. Jahrhundert, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 263-270
 
Susanne Hehenberger, Kopien, Kopistinnen und Kopisten der Malkunst, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 271-280
 
Elke Oberthaler, Ein restauratorischer Blick auf Johannes Vermeers Malkunst, in Susanne Hehenberger und Monika Löscher (eds.), Die verkaufte Malkunst, Wien, 2013, pp 281-302
 
Ige Verslype, The restoration of "Woman in Blue Reading a Letter" by Johannes Vermeer, in The Rijksmuseum Bulletin, 60, 2012 pp. 2-19  read online
 
Gregor J.M. Weber, A Question of Framing On Vermeer's "Woman in Blue Reading a Letter", in The Rijksmuseum Bulletin, 60, 2012 pp. 20-27  read online
 
Adriaan E. Waiboer, 'Why buy a Vermeer when a Metsu is available?' The Relationship between Two Dutch Genre Painters, in Adriaan E. Waiboer, Gabriel Metsu, New Haven and London, 2010, pp 29-51
 
Adriaan E. Waiboer, Vermeer's Impact on His Contemporaries, in Oud Holland, 123, 2010 pp. 51-64  read online
 
Frans Grijzenhout, Een schrijfstertje van Vermeer. Jacob Oortman en de Dissiusveiling van 1696, in Oud Holland, 123, 2010 pp. 65-75  read online
 
Paul Begheyn SJ, Johannes Vermeer en de jezuïeten te Delft, in Oud Holland, 121, 2008 pp. 40-55  read online
 
Sara Hornäk, Causa sui und causa immanens. Spinoza, die Immanenz und die Malerei Vermeers, in Carolin Bohlmann, Thomas Fink, Philipp Weiss (eds.), Lichtgefüge des 17. Jahrhunderts, München, 2008, pp 227-241
 
Carolin Bohlmann, Von den "befreundeten Farben". Zur Materialität des Licht bei Rembrandt und Vermeer, in Carolin Bohlmann, Thomas Fink, Philipp Weiss (eds.), Lichtgefüge des 17. Jahrhunderts, München, 2008, pp 243-255
 
Libby Sheldon and Nicola Costaras, Johannes Vermeer's 'Young woman seated at a virginal', in Burlington Magazine, 148, 2006 pp. 89-97
 
Zirka Z. Filipczak, Vermeer, elusiveness, and visual theory, in Simiolus, 32, 2006 pp. 259-272
 
Arthur K. Wheelock, Jr, The Framing of a Vermeer, in Volker Manuth and Axel Rüger (eds.), Collected Opinions, London, 2004, pp 232-239
 
H. Perry Chapman, Women in Vermeer's home, Mimesis and ideaion, in Jan de Jong, Bart Ramakers, Herman Roodenburg, Frits Scholten, Mariët Westermann (eds.), Wooncultuur in de Nederlanden/The Art of Home in the Netherlands, Zwolle, 2001, pp 237-271
 
Valerie Lind Hedquist, The Real Presence of Christ and the Penitent Mary Magdalen in the Allegory of Faith by Johannes Vermeer, in Art History, 23, 2000 pp. 333-364
 
Kees Kaldenbach, Het Straatje van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26. Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, in Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond: Bulletin & nieuws-bulletin, 99, 2000 pp. 238-249
 
Roger Harmon, 'Musica laetitiae comes' and Vermeer's Music Lesson, in Oud Holland, 113, 1999 pp. 161-166  read online
 
Harry Rand, Wat maakte de 'Keukenmeid' van Vermeer?, in Bulletin van het Rijksmuseum, 46, 1998 pp. 275-278
 
H. Gombrich, De ongelijke handen van Vermeers 'Geograaf', in Kunstschrift, 41, 1997 pp. 2
 
Ben Broos, met Daan de Clercq, Yme Kuiper en Carola Vermeeren, Het Gezicht op Delft en het Stinstra-mysterie, in Oud Holland, 110, 1996 pp. 35-46
 
Ben Broos, De spijker van Vermeer, in Kunstschrift, 40, 1996 pp. 12-19
 
Albert Blankert and Louis P. Grijp, An Adjustable Leg and a Book: Lacemakers by Vermeer and Others, and Bredero's Groot Lied-boeck in One by Dou, in Cynthia P. Schneider, William W. Robinson, Alice I. Davies (eds.), Shop Talk, Cambridge, Massachusetts, 1995, pp 40-43
 
Frances Suzman Jowell, Thoré-Bürger and Vermeer: Critical and Commercial Fortunes, in Cynthia P. Schneider, William W. Robinson, Alice I. Davies (eds.), Shop Talk, Cambridge, Massachusetts, 1995, pp 124-127
 
Arthur K. Wheelock, The Story of Two Vermeer Forgeries, in Cynthia P. Schneider, William W. Robinson, Alice I. Davies (eds.), Shop Talk, Cambridge, Massachusetts, 1995, pp 271-275
 
Gregor J.M. Weber, Johannes Vermeer, Pieter Jansz. van Asch und das Problem der Abbildungstreue, in Oud Holland, 108, 1994 pp. 98-106
 
Albert Blankert, Vermeers 'Gezicht op Delft', in Kunstschrift, 38, 1994 pp. 48-49
 
Gregor J.M. Weber, Antoine Dézallier dArgenville und fünf Künstler namens Jan van der Meer, in Oud Holland, 107, 1993 pp. 298-304
 
J.F. Heijbroek, Wouter Th. Kloek, "Het straatje" van Vermeer, een geschenk van H.W.A. Deterding, in Bulletin van het Rijksmuseum, 40, 1992 pp. 225-231
 
J. Stokman, Archiefsprokkeling: de weduwe van Vermeer in Breda, in Oud Holland, 102, 1988 pp. 246-247
 
John Michael Montias, Vermeer's Clients and Patrons, in Art Bulletin, 69, 1987 pp. 68-76
 
James Welu, Vermeer's Astronomer: Observations on an Open Book, in Art Bulletin, 68, 1986 pp. 263-267  read online
 
Arthur K. Wheelock Jr. and C.J. Kaldenbach, "Vermeer's View of Delft" and His Vision of Reality, in Artibus et Historiae, 6, 1982 pp. 9-35  read online
 
J.M. Montias, Vermeer and his Milieu, Conclusion of an Archival Study, in Oud Holland, 94, 1980 pp. 44-62
 
John Michael Montias, New Documents on Vermeer and his Family, in Oud Holland, 91, 1977 pp. 267-287
 
L. Kuiper, Restauratieverslag van vermeer's Liefdesbrief/Report on the Restoration of Vermeer's Love Letter, in Bulletin van het Rijksmuseum, 20, 1972 pp. 147-167
 
P.J.J. van Thiel, Beschadiging en herstel van Vermeer's Liefdesbrief/The Damaging and Restoration of Vermeer's Love Letter, in Bulletin van het Rijksmuseum, 20, 1972 pp. 129-146
 
A. van Schendel, De liefdesbrief hersteld/The Love Letter Restored, in Bulletin van het Rijksmuseum, 20, 1972 pp. 127-128
 
A.J.J.M. van Peer, Jan Vermeer van Delft: drie archiefvondsten, in Oud Holland, 83, 1968 pp. 220-224
 
J.Q. van Regteren Altena, Een jeugdwerk van Johannes Vermeer, in Oud Holland, 75, 1960 pp. 175-194
 
A.J.J.M. van Peer, Rondom Jan Vermeer van Delft, in Oud Holland, 74, 1959 pp. 240-245
 
A.J.J.M. van Peer, Drie collecties schilderijen van Jan Vermeer, in Oud Holland, 72, 1957 pp. 92-103
 
J.G. van Gelder, Diana door Vermeer en C. de Vos, in Oud Holland, 71, 1956 pp. 245-248
 
A.B. de Vries, Vermeer's Diana, in Bulletin van het Rijksmuseum, 2, 1954 pp. 40-42
 
Elisabeth Neudenburg, Nog enige opmerkingen over Johannes Vermeer van Delft, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 34-44
 
J.G. van Gelder, Jan Vermeer's Clio, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 44-45
 
Kjell Boström, Jan Vermeer van Delft en Cornelis van der Meulen, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 117-122
 
A. Welcker, Johannes Vermeer of Jan Casteleyn?, Is de "Lezende Man" een werk van Johannes Vermeer?, in Oud Holland, 61, 1946 pp. 150-154
 
Elisabeth Neurdenburg, Johannes Vermeer. Eenige opmerkingen naar aanleiding van de nieuwste studies over den Delftschen Schilder, in Oud Holland, 59, 1942 pp. 65-73
 
A. Bredius, Nog een woord over Vermeer's Emmausgangers, in Oud Holland, 55, 1938 pp. 97-99
 
J.G. van Gelder, Een teekening van Carel Fabritius en een teekening van Johannes Vermeer, in Oud Holland, 48, 1931 pp. 270-275
 
Mr. L.G.N. Bouricius, Vermmeriana, in Oud Holland, 42, 1925 pp. 271-273
 
Dr. A. Bredius, Waar "het straatje van Six" van Vermeer in 1799 was, in Oud Holland, 39, 1921 pp. 59-62
 
P. Johansen, Jan Vermeer de Delft, A propos de l'ordre chronologique de ses tableaux, in Oud Holland, 38, 1920 pp. 185-199
 
Dr. A.J. Barnouw, Vermeers zoogenaamd "Novum Testamentum", in Oud Holland, 32, 1914 pp. 50-54
 
A. Bredius, Nieuwe bijdragen over Johannes Vermeer (de Delftsche), in Oud Holland, 28, 1910 pp. 61-64
 
A. Bredius, Iets over Johannes Vermeer, ("De Delftsche Vermeer"), in Oud Holland, 3, 1885 pp. 217-222  read online
 

Articles with substantial mentioning of Johannes Vermeer
H. Perry Chapman, Art Fiction, in Art History, 32, 2009 pp. 785-805
 
Dr. A. Bredius, Varia, in Oud Holland, 34, 1916 pp. 158-165
 

Born:   1632
   Delft
Died:   1675
   Delft
ULAN:   500032927
VIAF:   51961439