Adriaen van Ostade (1610 - 1685)

Dutch genre painterArticles on Adriaen van Ostade
Peter Schatborn, Tekeningen van Adriaen en Isack van Ostade, in Bulletin van het Rijksmuseum, 34, 1986 pp. 82-92
 
J.W. Niemeijer, Een negentiende-eeuwse briefwisseling over een schilderij van Ostade, in Drs. L.D. Couprie, Dr. H.W. van Os, Drs. E.R.M. Taverne en Drs. L. de Vries (eds.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1972, Bussum, 1972, pp 343-350
 
Bernhard Schnackenburg, Die Anfänge des Bauerninteriurs bei Adriaen van Ostade, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 158-169
 
B. Haak, Adriaen van Ostade, landschap met oude eik, in Bulletin van het Rijksmuseum, 12, 1964 pp. 5-11
 
J.W. von Moltke, Courtyard with still-life by A. van Ostade, in Oud Holland, 71, 1956 pp. 244-245
 
Dr. J.F.M. Sterck, Aanteekening betreffende Dr. Bredius' artikel over Ostade in Oud-Holland 1939, in Oud Holland, 57, 1940 pp. 139
 
A. Bredius, Een en ander over Adriaen van Ostade, in Oud Holland, 56, 1939 pp. 241-246
 

Articles with substantial mentioning of Adriaen van Ostade
Claus Grimm, Ein Meisterliches Künstlerporträt: Frans Hals' Ostade-Bildnis, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 170-176
 
Victor Schmidt, Victorijns, in Oud Holland, 49, 1932 pp. 66-70
 
Gustav Glück, Victorijns - ein vlämischer Kopist Adriaen van Ostades, in Oud Holland, 49, 1932 pp. 70-72
 

Born:   1610
   Haarlem
Died:   1685
   Haarlem
ULAN:   500021654