Abraham van Beijeren (1620/21 - 1690)

Dutch painterArticles on Abraham van Beijeren
Fred G. Meijer, Een aantekening bij Scott A. Sullivan's 'Abraham van Beijerens Visserij-bord in de Groote Kerk, Maassluis', in Oud Holland, 102, 1988 pp. 243-245
 
Scott A. Sullivan, Abraham van Beyeren's Visserij-bord in the Groote Kerk, Maassluis, in Oud Holland, 101, 1987 pp. 115-125
 
Franklin W. Robinson, Van Beyeren and Géricault, in Drs. L.D. Couprie, Dr. H.W. van Os, Drs. E.R.M. Taverne en Drs. L. de Vries (eds.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1972, Bussum, 1972, pp 351-355
 
B. Haak, Abraham van Beyeren, een pronkstilleven, in Bulletin van het Rijksmuseum, 7, 1959 pp. 58-59
 
G.C. Helbers, Abraham van Beyeren te Gouda, in Oud Holland, 62, 1947 pp. 164
 
G.C. Helbers, Abraham van Beyeren Mr. Schilder tot Overschie, in Oud Holland, 45, 1928 pp. 27-28
 

Articles with substantial mentioning of Abraham van Beijeren
Dr. Heinrich Wichmann, Mitteilungen über Delfter Künstler des XVII. Jahrhunderts, in Oud Holland, 42, 1925 pp. 60-71
 

Born:   1620/21
   Den Haag
Died:   1690
   Overschie
ULAN:   500029249