Jan Mostaert (c. 1475 - 1555/56)

North Netherlandish painter

Overview | Works (5)
     Books with an entry on Jan Mostaert
 P. Biesboer
Collections of paintings in Haarlem, 1572-1745
Los Angeles, 2001
 

Articles on Jan Mostaert
Jan Piet Filedt Kok, Marieke de Winkel, Een portret van een zwarte Afrikaanse man door Jan Mostaert, in Bulletin van het Rijksmuseum, 53, 2005 pp. 380-411
 
Charles D. Cuttler, Errata in Netherlandish art: Jan Mostaert's "New World" landscape, in Simiolus, 19, 1989 pp. 191-197
 
Nicholas Rogers, The Particular Judgement: Two Earlier Examples of a Motif in Jan Mostaert's Lost Self-portrait, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 125-127
 
Philip R. Berk, Et Adam dilexit Abel, Jan Mostaert's First Family, in Oud Holland, 96, 1982 pp. 201-212
 
K.G. Boon, Geertgen tot Sint Jans of Mostaert, in Oud Holland, 81, 1966 pp. 61-72
 
Matthias Winner, Eine Signatur Jan Mostaerts, in Oud Holland, 74, 1959 pp. 247-248
 
R. van Luttervelt, Jan Mostaert's West-Indisch Landschap, in J.G. van Gelder, J.Q. van Regteren Altena, S.J. Gudlaugsson (eds.), Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1948-1949, 's-Gravenhage, 1949, pp 104-117
 
Mr. L. Sillevis, Nogmmals de "Gedachtenistafel" in het Culemborgsche Weeshuis, in Oud Holland, 50, 1933 pp. 173-179
 

Exhibitions:
Exhibitions with works by Jan Mostaert:
2008     Black is beautiful. Rubens to Dumas
     Vroege Hollanders - Schilderkunst van de late Middeleeuwen
 

Born:   c. 1475
Died:   1555/56
ULAN:   500006027