Jan Abel Wassenbergh (1689 - 1750)


Overview | Works (1)
     


Exhibitions:
Exhibitions with works by Jan Abel Wassenbergh:
1979     In het zadel, het nederlands ruiterportret van 1550 tot 1900
 

Born:   1689
   Groningen
Died:   1750
   Groningen