Willem Cornelisz. Duyster (1598/99 - 1635)

Dutch painter

Overview | Works (15)
     

Articles on Willem Cornelisz. Duyster
Ige Verslype, Gerdien Wuestman, Een groepsportret met een bewogen geschiedenis: Moderne onderzoekstechnieken leiden tot nieuwe toeschrijving, in Bulletin van het Rijksmuseum, 54, 2006 pp. 400-411
A. Bredius, Iets over Pieter Codde en Willem Duyster, in Oud Holland, 6, 1888 pp. 187-194
Born:   1598/99
   Amsterdam
Died:   1635
   Amsterdam
ULAN:   500014808
Follow this person

Receive a notification when this person is updated.