Hugo de Groot (1583 - 1645)

Dutch juristBooks with substantial mentioning of Hugo de Groot

Articles on Hugo de Groot
Martin van Gelderen, Trots op Nederland, Hugo de Groot en het natuurlijk recht op immigratie, in Mario Damen en Louis Sicking (eds.), Bourgondiƫ voorbij, Hilversum, 2010, pp 409-418
 
B.J.A. Renckens, Een onbekend portret van Hugo de Groot, in Oud Holland, 77, 1962 pp. 63-65
 
C.J. Vooys, Een kwatrijn van H. Grotius, in Oud Holland, 69, 1954 pp. 186
 
Mr. G. Moll, De confiscatie der goederen van Hugo de Groot, in Oud Holland, 20, 1902 pp. 83-112
 
Prof. Dr. H.C. Rogge, Nog twee brieven van Hugo de Groot aan Maria van Reigersbergh, in Oud Holland, 16, 1898 pp. 187-191
 
Prof. Dr. H.C. Rogge, Drie brieven van Hugo de Groot aan Maria van Reigersbergh, in Oud Holland, 14, 1896 pp. 236-242
 
Prof. Dr. H.C. Rogge, Joost Brasser, en zijne briefwisseling met Hugo de Groot, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 233-263
 
Mr. J. Soutendam, Een onbekend werk van Huig de Groot uit zijn vroege jeugd, (Hugonis Grotii oratio in laudem navigationis.), in Oud Holland, 7, 1889 pp. 293-297
 

Born:   1583
Died:   1645
VIAF:   32005141