Willem Witsen (1860 - 1923)

Dutch painter, etcher, and draftsman

Overview | Works (19)
     


Books on Willem Witsen

Books with substantial mentioning of Willem Witsen

Articles on Willem Witsen
Irene M. de Groot, Willem Witsen en zijn drijvend atelier, in Bulletin van het Rijksmuseum, 38, 1990 pp. 345-367
 
Ingeborg Th. Leijerzapf, De studentikoze poses in de fotografische oeuvres van Israel David Kiek en Willem Witsen, in , Art in Denmark, Delft, 1984, pp 283-299
 
IMdG, Tentoonstelling in het Rijksprentenkabinet: Willem Witsen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 24, 1976 pp. 194-195
 


Willem Arnold Witsen
Born:   1860
   Amsterdam
Died:   1923
   Amsterdam
ULAN:   500025421