Frederick de Moucheron (1633 - 1686)

Dutch painter

Overview | Works (19)
     


Books with substantial mentioning of Frederick de Moucheron


Articles with substantial mentioning of Frederick de Moucheron
P. Haverkorn van Rijsewijk, Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wonende buiten Rotterdam, uit het archief te Rotterdam, in Oud Holland, 8, 1890 pp. 203-214
 


Born:   1633
   Emden
Died:   1686
   Amsterdam
ULAN:   500030934