Willem Roelofs (1822 - 1897)

Dutch painter

Overview | Works (12)
     
Articles on Willem Roelofs
W.F. Rappard, Enige onuitgegeven brieven van Willem Roelofs aan Carel Vosmaer, in Oud Holland, 104, 1990 pp. 293-304
 
Wiepke Loos, Willem Roelofs' "Landschap bij naderend onweer uit" 1850. Het geschenk van dr. S. H. Levie aan het Rijksmuseum, in Bulletin van het Rijksmuseum, 37, 1989 pp. 313-321
 
Mr. H.F.W. Jeltes, Brieven van Willem Roelofs aan Mr. P. VerLoren van Themaat, in Oud Holland, 42, 1925 pp. 86-96
 
Mr. H.F.W. Jeltes, Brieven van Willem Roelofs aan Mr. P. VerLoren van Themaat II, in Oud Holland, 42, 1925 pp. 131-140
 


Born:   10 March 1822
   Amsterdam
Died:   12 May 1897
   Antwerpen
ULAN:   500115270