Andries Vermeulen (1763 - 1814)

Dutch painter

Overview | Works (7)
     


Books with substantial mentioning of Andries Vermeulen

Articles on Andries Vermeulen
Esther Wouthuysen, Schets voor een 'Panorama van Amsteldam' vanaf de Oudekerkstoren, door Andries Vermeulen, 1803, in J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz (eds.), De verbeelde wereld, Bussum, 2008, pp 11-17
 

Exhibitions:
Exhibitions with works by Andries Vermeulen:
2004     Het geschenk
 

Born:   1763
   Dordrecht
Died:   1814
   Amsterdam
ULAN:   500004076