Jan van Gool (1685 - 1763)

Dutch painter and critic

Overview | Works (9)
     Books with an entry on Jan van Gool
 P. Biesboer
Collections of paintings in Haarlem, 1572-1745
Los Angeles, 2001
 

Articles on Jan van Gool
Lyckle de Vries, Jan van Gool als geschiedschrijver, in Oud Holland, 99, 1985 pp. 165-190
 
Lyckle de Vries, Jan van Gool als kunstcriticus, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 266-283
 

Exhibitions:
Exhibitions with works by Jan van Gool:
2004     Het geschenk
1988     Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
 

Born:   1685
   The Hague
Died:   1763
   The Hague
ULAN:   500018055