Gustav Klimt

Old WomanGustav Klimt - Old Woman

Literature

Renée Price (ed.), Gustav Klimt, New York; Munich, 2007, p. 23, fig. 14


Other works by Gustav Klimt


Gustav Klimt Judith II
Judith II
1909

Gustav Klimt Moving Water
Moving Water
1898

Gustav Klimt Water Nymphs
Water Nymphs
c. 1899

Gustav Klimt Jurisprudence
Jurisprudence
1903

Gustav Klimt
Old Woman
1909
Oil on canvas
Private collection