Pieter Saenredam

Nave of the St. Pieterskerk, UtrechtPieter Saenredam - Nave of the St. Pieterskerk, Utrecht

Literature

Schwartz/Bok 174


External links

RKD 3567
Museum Boijmans van Beumingen, Rotterdam Accession number 2524

Other works by Pieter Saenredam


Pieter Saenredam Nave and choir of the Mariakerk, Utrecht
Nave and choir of the Mariakerk, Utrecht
1641

Pieter Saenredam Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
1658

Pieter Saenredam Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
1655

Pieter Saenredam Santa Maria della Febbre, Rome
Santa Maria della Febbre, Rome
1629

Pieter Saenredam
Nave of the St. Pieterskerk, Utrecht
1644
59 x 111 cm
Oil on panel
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam