Pieter de Hooch

The MotherPieter de Hooch - The MotherPieter de Hooch
The Mother
95.2 x 102.5 cm
Oil on canvas
Gemäldegalerie, Berlin


Literature

Catalogues raisonnés
Sutton 51 info

Collection catalogues
Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Berlin, 1975, pp. 206-207

Literature
Lyckle de Vries, Verhalen uit kamer, keuken en kroeg, [Amsterdam], 2005, plate 53
Linda Stone-Ferrier, The little street, New Haven, 2022, fig. 58Other works by Pieter de Hooch


Pieter de Hooch The Merry Drinker
The Merry Drinker
c. 1650

Pieter de Hooch St. Peter Liberated from Prison
St. Peter Liberated from Prison
1650-55

Pieter de Hooch The linen chest
The linen chest
1663

Pieter de Hooch Soldier and Serving Woman with Card Players
Soldier and Serving Woman with Card Players
c. 1655

Pieter de Hooch Figures Drinking in a Courtyard
Figures Drinking in a Courtyard
1658