Pieter de Hooch

The MotherPieter de Hooch - The MotherPieter de Hooch
The Mother
95.2 x 102.5 cm
Oil on canvas
Gemäldegalerie, Berlin


Literature

Catalogues raisonnés
Sutton 51 info

Collection catalogues
Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Berlin, 1975, pp. 206-207

Literature
Lyckle de Vries, Verhalen uit kamer, keuken en kroeg, [Amsterdam], 2005, plate 53
Linda Stone-Ferrier, The little street, New Haven, 2022, fig. 58Other works by Pieter de Hooch


Pieter de Hooch St. Peter Liberated from Prison
St. Peter Liberated from Prison
1650-55

Pieter de Hooch The linen chest
The linen chest
1663

Pieter de Hooch Figures Drinking in a Courtyard
Figures Drinking in a Courtyard
1658

Pieter de Hooch Interior with a Young Couple
Interior with a Young Couple
c. 1662–65

Pieter de Hooch A Merry Company with Two Men and Two Women
A Merry Company with Two Men and Two Women
1657-58