Nicolas Poussin

Apollo and DaphneNicolas Poussin - Apollo and DaphneNicolas Poussin
Apollo and Daphne
1625
97 x 131 cm
Oil on canvas
Alte Pinakothek, Munich


Literature

Troy Thomas, Poussin's Women, Amsterdam, 2020, fig. 5.12


Other works by Nicolas Poussin


Nicolas Poussin Acis and Galatea
Acis and Galatea
1627-28

Nicolas Poussin Queen Zenobia found on the Banks of the River Arax
Queen Zenobia found on the Banks of the River Arax
c. 1657-60

Nicolas Poussin Tancred and Erminia
Tancred and Erminia
c. 1633-34

Nicolas Poussin Venus Bringing Arms to Aneas
Venus Bringing Arms to Aneas
1639

Nicolas Poussin Theseus Finding her Father's Arms
Theseus Finding her Father's Arms
c. 1636-37