European urbanization, 1500-1800

Jan de Vries


     
Author:
Title:European urbanization, 1500-1800
Place:Cambridge, Mass.
Publisher:Harvard University Press
Year:1984
Pages:xvii, 398
ISBN:0674270150

Books that cite this book also cite

Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Hilversum, 1998
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
J.C.A. de Meij, De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572, Amsterdam, 1972
Maarten Prak, Gezeten burgers, Amsterdam, 1985
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
James D. Tracy, A financial revolution in the Habsburg Netherlands, Berkeley, 1985
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965