In 't land van belofte, In de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680

Ed Taverne


     
Author:
Title:In 't land van belofte, In de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680
Place:Maarssen
Publisher:Gary Schwartz
Year:1978
Pages:582
ISBN:9061790247
Index:yes

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Hilversum, 1998
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978
Clé Lesger, Huur en conjunctuur, Amsterdam, 1986
Johannes Gerardus Carolus Antonius Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630, Utrecht, 1976
J.C.A. de Meij, De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572, Amsterdam, 1972
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
Wilhelmina Maria Gijsbers, Kapitale ossen, Hilversum, 1999
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000