Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic

C.E. Harline


     
Author:
Title:Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic
Place:Dordrecht
Publisher:Martinus Nijhoff
Year:1987
Pages:xiv, 309
ISBN:9024735114

Books that cite this book also cite

H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
Martin van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555 - 1590, Cambridge, 1992
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule 1506-1566, Berkeley, 1990
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
J.L. Price, Culture and Society in the Dutch Republic during the Seventeenth Century, London, 1974
Maarten Prak, Gouden eeuw, Nijmegen, 2002
I. Leonard Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution., The Hague, 1973
Michel Baelde, De Collaterale Raden onder Karel v en Filips II, 1531-1578, Brussel, 1965
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
Eco O.G. Haitsma Mulier, The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century, Assen, Netherlands, 1980
Jan Willem Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934