Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15

J. Bruyn, J.A. Emmens, S.J. Gudlaugsson, S.H. Levie (eds.)


     
Author:
Title:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15
Place:Bussum
Publisher:C.A.J. van Dishoeck
Year:1964
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 15
Pages:271
Index:yes
Bibliography:no

Articles

1  H.A. van den Berg-NoĆ«, A.C. Esmeijer, J.A. Emmens, P. Singelenberg, Ten geleide
3  Karla Langedijk, Silentium
19  Ank C. Esmeijer, Cosmos en Theatrum Mundi in de pinkstervoorstelling
45  P. Singelenberg, Non omnis caro, eadem caro, Een ikonografische notitie over de heilige Colomannus van Stockerau
53  J. Bruyn, De gedaanteverwisselingen van Damocles
67  P.H. Hefting, Het enigma van de Casa Pellizzari
93  J.A. Emmens, Een fabel van Ariosto
105  P.J.J. van Thiel, Litterarum inventores, Een uniek thema in de Sala Sistina van het Vaticaan
133  Loni en Emil Reznickovi, Van de slak op de tak
149  Heleen M.E. de Jong, Michael Maier's Atalanta Fugiens, Commentaar op embleem XLVIII
175  Ingrid Jost, Bemerkungen zur Heinrichsgalerie des P.P. Rubens
221  J. Buyck, Aantekeningen bij een zogenaamd "zelfportret" van Adriaen Brouwer in het Mauritshuis
229  J.H.A. Engelbregt, Stucco's en plafondschilderingen in de Loreto-kapel te Thorn
247  E.F. van der Grinten, Consistent formal distortions and peculiarities in 19th century art historical reproductions
261  , Lijst van publicaties van Prof. Dr. W.S. Heckscher tot april 1964