Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam.

J.G. van Dillen


     
Author:
Title:Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam.
Place:'s-Gravenhage
Publisher:M. Nijhoff
Year:1929-74
Pages:3 v.
ISBN:9024716497 (vol.3)

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Johannes Gerardus Carolus Antonius Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630, Utrecht, 1976
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Hilversum, 1998
Walter L. Strauss and Marjon van der Meulen with the assistence of S.A.C. Dudok van Heel and P.J.M. de Baar, The Rembrandt Documents, New York, 1979
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
Constantijn Huygens, Mijn jeugd, Amsterdam, 1987
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch economy in the Golden Age, Amsterdam, 1993