Nederland-Italie, Relaties in de beeldende kunst van de Nederlanden en Italië/Artistic relations between the Low Countries and Italy 1400-1750

Jan de Jong, Dulcia Meijers, Hanna Pennock, Victor Schmidt (eds.)


     
Author:
Title:Nederland-Italie, Relaties in de beeldende kunst van de Nederlanden en Italië/Artistic relations between the Low Countries and Italy 1400-1750
Place:Zwolle
Publisher:Waanders Uitgevers
Year:1993
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 44
Pages:242
ISBN:9066304332
Index:no
Bibliography:no

Articles

7  , Inleiding/Introduction
9  Bert W. Meijer, Over kunst en kunstgeschiedenis in Italië en de Nederlanden
35  Bernhard Ridderbos, In de suizende stilte van de binnenkamer, Interpretaties van het Arnolfini-portret
75  Mark L. Evans, 'Uno maestro solenne', Joos van Wassenhove in Italy
111  Paula Nuttall, 'Fecero al Cardinale di Portogallo una tavola a olio', Netherlandish influence in Antonio and Piero Pollaiuolo's San Miniato altarpiece
125  Ilja M. Veldman, Maarten van Heemskerck en Italië
143  Nicole Dacos, Entre Bruxelles et Séville, Peter de Kempeneer en Italie
165  Charles van den Heuvel, Italiaanse ontwerpen voor citadellen in de Nederlanden (1567-1571), Het model van Paciotto versus de locatie gerichte methode van Campi
185  Rogier van Son, Lomazzo, Lampsonius en de noordelijke kunst
197  Frits Scholten, De Nederlandse handel in Italiaans marmer in de 17de eeuw
215  Bernard Aikema and Ewoud Mijnlieff, Giovanni Antonio Pellegrini 1716-1718, A Venetian painter in the Low Countries