Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1947

J.G. van Gelder, S.J. Gudlaugsson (eds.)


     
Author:
Title:Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1947
Place:Bussum, Amsterdam
Publisher:Fibula-Van Dishoeck N.V., Swets & Zeitlinger N.V.
Year:1969
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 1
Pages:260
Index:no
Bibliography:no

Articles

9  H.E. van Gelder, Ten geleide
13  , Architectuur
13  E.H. ter Kuile, De groote Brabantsche basiliek in Noord-Nederland
33  , Schilderkunst
33  K.G. Boon, De erfenis van Aelbert van Ouwater
47  H.E. van Gelder, Moro's "Goudsmit"
61  A. Welcker, De schepping van Goltzius' Scheppingsdagen
83  W. Stechow, Esaias van de Velde and the beginnings of Dutch landscape painting
95  H. Gerson, De Meester P.N.
113  R. van Luttervelt, Joost Cornelisz Droochsloot en zijn werken voor het Sint Barbara- en Laurentius Gasthuis te Utrecht
137  V. Bloch, Georges de La Tour, twee nieuwe werken
144  H. van de Waal, "Hagar in de woestijn" door Rembrandt en zijn school
169  J.G. van Gelder, P. Rottermondt
177  S.J. Gudlaugsson, Bredero's Lucelle door eenige zeventiende-eeuwsche meesters uitgebeeld
197  , Beeldhouwkunst
197  J.K. van der Haagen, Een traditie hersteld
211  , Kunstnijverheid
211  W.C. Braat, Een middeleeuwsch zwaard met inscripties
217  J.W. Frederiks, Gegraveerde gotische mesheften
239  G.T. van Ysselsteyn, Het uitgestelde jubileum
256  , Samenvatting (Summary)