De Trippen in de 17e eeuw, Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt

P.W. Klein


     
Author:
Title:De Trippen in de 17e eeuw, Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt
Place:Assen
Publisher:Van Gorcum
Year:1965
Pages:[12], 514
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978
Jan de Vries and Ad van der Woude, The First Modern Economy, Cambridge and New York, 1997
Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch economy in the Golden Age, Amsterdam, 1993
O. Naumann, Frans van Mieris the Elder (1635-1681), Doornspijk, 1981
Peter Marijnissen, Wim de Paus, Peter Schoon, George Schweitzer (redactie), De Zichtbaere Werelt, Zwolle, 1992
Werner Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, New York, 1979-1992
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam, Roosendaal, 1949-
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974