Cornelis Ketel (1548 - 1616)

Dutch painter, draftsman, and sculptor

Overview | Works (11)
     
Articles on Cornelis Ketel
Erika Smeenk-Metz, Barbara Schoonhoven and Arie Wallert, Changes to a Civic Guard Portrait: The Technical Investigation of Cornelis Ketel's Militia Company of Captain Dirck Jacobsz Rosecrans and Lieutenant Pauw, in The Rijksmuseum Bulletin, 61, 2013 pp. 250-275  read online
 
To Schulting, Pieter Isaacsz, Pupil of the "Artistic, sensible Mr Cornelis Ketel", in Badeloch Noldus and Juliette Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625), Turnhout, Belgium, 2007, pp 30-41
 
To Schulting, 'Sterckheyt van Wijsheyt en Voorsichticheyt verwonnen': Overwegingen bij een Allegorie van Cornelis Ketel, in Oud Holland, 111, 1997 pp. 153-162  read online
 
To Schulting, Cornelis Ketel en zijn familie: een revisie, in Oud Holland, 108, 1994 pp. 171-207
 
To Schulting, Hendrick Goltzius en Cornelis Ketel: 'hertsen vrienden'?, in Reindert Falkenburg, Jan Piet Filedt Kok and Huigen Leeflang (ed.), Goltzius Studies, Zwolle, 1993, pp 455-480
 
Hessel Miedema, To Schulting, Het Schuttersstuk van Cornelis Ketel (1588), in Bulletin van het Rijksmuseum, 39, 1991 pp. 355-362
 
J. Schouten, Cornelis Ketel en Gouda, in Oud Holland, 79, 1964 pp. 122-125
 
A. Bredius, Een merkwaardig portret van Cornelis Ketel, in Oud Holland, 30, 1912 pp. 193-196
 
Jhr. Dr. J. Six, Een Schutterstuk van Cornelis Ketel, in Oud Holland, 24, 1906 pp. 105-108
 


Born:   1548
   Gouda
Died:   1616
   Amsterdam
ULAN:   500003859