Karel van der Pluym (1625 - 1672)

Dutch painter

Overview | Works (10)
     

Books on Karel van der Pluym
Articles on Karel van der Pluym
A. Bredius, Karel van der Pluym, Neef en leerling van Rembrandt, in Oud Holland, 48, 1931 pp. 241-264
 
Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, De Leidsche schilder Carel van der Pluym, in Oud Holland, 17, 1899 pp. 127-128
 
Exhibitions:
Exhibitions with works by Karel van der Pluym:
2005     Rembrandt's Mother. Myth and Reality
 
Born:   1625
   Leiden
Died:   1672
   Leiden
ULAN:   500014997