Constantijn Huygens (1596 - 1687)

Dutch Golden Age poet and composer, secretary to Frederick Henry and William II


Books on Constantijn Huygens
 uitg. en ingel. door S. Groenveld
Constantijn Huygens op dienstreis, Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs, 1654
Hilversum, 2013

 Els Kloek, Frans Blom en Ad Leerintveld (eds.)
Vrouwen rondom Huygens
Hilversum, 2010

 Lea van der Vinde
Vrouwen rondom Huygens
Voorburg, 2010

 bijeengebracht, vertaald en toegelicht door Ineke Huysman en Rudolf Rasch
Beatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Beatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662
Amsterdam, 2009

 Christopher Joby (ed.)
Poems on the Lord's Supper by the Dutch Calvinist Constantijn Huygens (1596-1687)
Lewiston, N.Y., 2008

 bijeengebr., ingel. en vert. door Rudolf Rasch
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens
Hilversum, 2007

 Inge Broekman
De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687)
Hilversum, 2005

 translated by Koos Daley
Holy days, A verse translation of Constantijn Huygens' Heilighe daghen
Lewiston, 2001

 F.R.E. Blom, H.G. Bruin, K.A. Ottenheym
Domus, Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag
Zutphen, 1999

 Koos Daley
The triple fool, A critical evaluation of Constantijn Huygens' translations of John Donne
Nieuwkoop, 1990

 Hendrik Arie Hofman
Constantijn Huygens (1596-1687), Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis = Constantine Huygens (1596-1687) : a christian-humanist bourgeois-gentilhomme in service of the House of Orange
Utrecht, 1983

 Jacob Smit
De grootmeester van woord- en snarenspel, Het leven van Constantijn Huygens 1596-1687
's-Gravenhage, 1980

 Else Kai Sass
Comments on Rembrandt's Passion Paintings and Constantijn Huygens's Iconography
København, 1971

 A.G.H. Bachrach
Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687, A pattern of cultural exchange
Leiden, 1962

 H.E. van Gelder
Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen
's-Gravenhage, 1957

 Rosalie L. Colie
'Some thankfulnesse to Constantine', A study of English influence upon the early works of Constantijn Huygens
The Hague, 1956

Books with substantial mentioning of Constantijn Huygens
 Gerben Graddesz Hellinga
Meesters van de Gouden Eeuw, Kopstukken uit kunst & wetenschap
Zutphen, 2008
 

 Kees Zandvliet
De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Kapitaal, macht, familie en levensstijl
Amsterdam, 2006
 

 Ton van Strien en Kees van der Leer; Ad Leerintveld (eindredactie); Ben Bregman (beeldredactie)
Hofwijck, Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
Zutphen, 2002
 

Articles on Constantijn Huygens
Kerry Barrett, Mijn Heer: Letters from Pieter Soutman to Constantijn Huygens, in Oud Holland, 122, 2009 pp. 155-163  read online
 
J. Bruyn, Wat bedoelde Rembrandt in zijn derde brief aan Constantijn Huygens over diens huis te zeggen?, in Oud Holland, 112, 1998 pp. 251-252  read online
 
Frits Scholten, François Dieussart, Constantijn Huygens, and the classical ideal in funerary sculpture, in Simiolus, 25, 1997 pp. 303-328
 
Ad Leerintveld, Lof van Hooft voor Huygens' Otia, in Henk Duits, Arie Jan Gelderblom, Mieke B. Smits-Veldt (eds.), Klinkend boeket, Hilversum, 1994, pp 99-103
 
Julius S. Held, Constantijn Huygens and Susanna van Baerle: A Hitherto Unknown Portrait, in Art Bulletin, 73, 1991 pp. 653-668
 
Rudolf E.O. Ekkart, Rembrandt, Lievens en Constantijn Huygens, in Christiaan Vogelaar, P.J.M. de Baar en Ingrid W.L. Moerman, Ernst van de Wetering, Rudolf E.O. Ekkart, Peter Schatborn, Rembrandt & Lievens in Leiden, Zwolle, Leiden, 1991, pp 48-59
 
A.M.Th. Leerintveld, ''tquam soo wel te pass': Huygens' portretbijschriften en de datering van zijn portret geschilderd door Jan Lievens, in H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.), Nederlandse portretten, 's-Gravenhage, 1990, pp 159-183
 
Gary Schwartz, Saenredam, Huygens and the Utrecht Bull, in Simiolus, 1, 1966-67 pp. 69-93
 
G. Kamphuis, Constantijn Huygens, bouwheer of bouwmeester?, in Oud Holland, 77, 1962 pp. 151-180
 
Th. H. Lunsingh Scheurleer, Beeldhouwwerk in Huygens' Haagse Huis, in Oud Holland, 77, 1962 pp. 181-205
 
H.E. van Gelder, Const. Huygens en Rembrandt, in Oud Holland, 74, 1959 pp. 174-179
 
C.J. Vooys, Huygens' opschrift in de Oranjezaal, in Oud Holland, 73, 1958 pp. 43-44
 
H.E. van Gelder, Een Brief van Lucas Vorsterman aan Const. Huygens, in Oud Holland, 70, 1955 pp. 171-172
 
Clotilde Brière-Misme, Un Portrait retrouvé de Constantin Huygens, in Oud Holland, 53, 1936 pp. 193-201
 
Dr. J.A. Worp, Constantyn Huygens te Orange (1665), in Oud Holland, 19, 1901 pp. 31-39
 
E.W. Moes, Een nog onbekend portret van Constantyn Huygens, in Oud Holland, 18, 1900 pp. 185-187
 
J. Roeseling, Constantijn Huygens voornaam en zinspreuk, in Oud Holland, 18, 1900 pp. 211-216
 
Prof. Dr. J. van der Vliet, De promotie van Constantyn Huygens, in Oud Holland, 14, 1896 pp. 129-146
 
Dr. J.A. Worp, Constantyn Huygens en Jean Louis Guez de Balzac, in Oud Holland, 14, 1896 pp. 147-175
 
H.J. Eymael, Constantijn Huygens en de Schilderkunst, in Oud Holland, 14, 1896 pp. 185-198
 
J.H.W. Unger, Dagverhaal eener reis naar Engeland door Constantyn Huygens, in Oud Holland, 14, 1896 pp. 199-202
 
Dr. J.A. Worp, Constantyn Huygens over de schilders van zijn tijd, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 106-136
 
J.H.W. Unger, Brieven van eenige schilders aan Constantin Huygens, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 187-206
 
, Constantyn Huygens over de schilders van zijn tijd, Nalezing, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 307-308
 
J.F.M. Sterck, Charles de Trello en zijne dochter Lucretia, de "parthenine" van C. Huygens, in Oud Holland, 5, 1887 pp. 275-294
 
J.H.W. Unger, Constantijn Huygens en de Familie van Eyck, in Oud Holland, 1, 1883 pp. 97-110  read online
 

Articles with substantial mentioning of Constantijn Huygens
A. van Schendel, Het portret van Constantijn Huygens door Jan Lievens, in Bulletin van het Rijksmuseum, 11, 1963 pp. 5-10
 

Exhibitions:
Exhibitions with works by Constantijn Huygens:
2013     Vermeer and Music. The Art of Love and Leisure
 

Born:   4 September 1596
   The Hague, Netherlands
Died:   28 March 1687
   The Hague, Netherlands
VIAF:   12442894