Francesco Tironi

San Christoforo, San Michele and Murano, VeniceFrancesco Tironi - San Christoforo, San Michele and Murano, Venice

Exhibitions

2010 Canaletto and his Rivals, Nr. 51

Francesco Tironi
San Christoforo, San Michele and Murano, Venice
c. 1775?
56.5 x 102 cm
oil on canvas
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe